Cimerman Software logo   Po?etna stranica
Po?etna
 
Reference
Reference
 
Kontakt
Kontakti
 
 
 
 
ERP SUSTAVI
 
 
PROGRAMI ZA PROIZVODNJU
 
 
PROGRAMI ZA KNJIGOVODSTVO
 
 
PROGRAMI ZA TRGOVINU
 
 
PROGRAMI PO MJERI
 
 
REPOZITORIJ GDPR
   
 
 
 ERP sustavi
 
ERP SUSTAVI
ERP sustav (Enterprise Resource Planning), ili cjeloviti proizvodno-poslovni informacijski sustav (CPPIS) je povezan skup računalnih programa koji informatiziraja sve funkcije (odjele) poduzeća i povezuju poduzeće u jednu integralnu cjelinu. ERP sustav (CPPIS) nam služi kao podrška za izvršenje, odlučivanje, planiranje, upravljanje i vođenje u poduzećima.
U širem smislu, ERP sustav je spoj komponenti: informatička tehnologija, računalni programi i organizacijska rješenja za informatiziranje poslovanja, praćenje i povezivanje procesa poslovanja te podršku kvalitetnom odlučivanju i upravljanju poduzećem.
Prvenstveno je namijenjen za poduzeća gdje je proizvodnja osnovna djelatnost - ERP sustavi za vođenje proizvodnje. Čini ga cjelina sastavljena od modula koji pokrivaju sve funkcije poduzeća.
Moduli su izmjenjivi i kombiniraju se prema potrebama poduzeća, a najčešći su:
Planiranje, Konstrukcija, Proizvodnja, Dokumentacija, Izvješćivanje, Knjigovodstvo, CRM, Prodaja, Skladište, Nabava, itd. ERP sustav, u pravilu, izrađujemo za svako poduzeće posebno, tj. naše gotove module prilagođavamo stvarnim potrebama poduzeća naručitelja. Na taj način poduzeće dobiva programe koji su u potpunosti prikagođeni njegovim potrebama i ispunjavaju sve njegove zahtjeve, čak i one najspecifičnije, koje često traže ERP sustavi za vođenje proizvodnje.

ERP sustav struktura


ERP moduli od kojih se može sastaviti ERP sustav (a mogu se napraviti i novi po mjeri poduzeća) :

ERP Modul Planiranje - plan proizvodnje, tehnološka priprema proizvodnje, terminsko planiranje procesa i radnih naloga, radni kalendar, izračun potreba materijala (MPR) i resursa, generiranje zahtjeva i planova,...

ERP Modul Konstrukcija
- baza proizvoda, opis procesa proizvodnje, baza nacrta, dokumentacija, 3D modeli proizvoda, definiranje tehničke dokumentacije, sastavnice, normativi, potrebe materijala, arhiviranje i pametno rukovanje konstrukcijskom dokumentacijom,...

ERP Modul Proizvodnja
- glavni plan proizvodnje, radni nalozi, praćenje zauzeća strojeva, ljudi i svih drugih resursa, raspored rada, radni kalendar,praćenje učinaka po strojevima / ljudima / odjelima / projektima / radnim nalozima, praćenje i kontrola serije proizvoda, kontingenti,...detaljnije pod programi za proizvodnju

ERP Modul Skladište
- skladištenje materijala, poluproizvoda, gotovih proizvoda, alata i inventara, primke, izdatnice, kalkulacije, inventure, kartice,
povratnice, otpisi, alokacija proizvoda, pretraživanja, grupiranja, označavanja, nalozi za zaprimanje, nalozi za izdavanje,...

ERP Modul Nabava - MPR (planiranje potreba za resursima), usklađivanje potreba plana proizvodnje, rezervacije, prioriteti naručivanja, prioriteti proizvoda, strategije naručivanja, automatsko naručivanje preko interneta, podsjetnici,...

ERP Modul Prodaja - veleprodaja, maloprodaja, web shop, distribucija, transporti, upravljanje poslovnicama, cjenici, rabatni razredi, zakonske evidencije (knjige popisa, nivelacije, kartice), popratna dokumentaciju (otpisi, narudžbe, upiti, rezervacije,...),... detaljnije pod programi za trgovinu

ERP Modul Knjigovodstvo - Knjiga ulaznih računa, knjiga izlaznih računa, obračun PDV-a, kartice kupaca i dobavljača, knjiga primitaka i izdataka, knjiženje, salda konti, glavna knjiga, oprema, amortizacija, sitni inventar, matične knjige, obračun plaća, obračun honorara,... detaljnije pod programi za knjigovodstvo

ERP Modul CRM - upravljanje odnosima s kupcima (Customer Relationship Management) i dobavljačima, upravljanje nabavnim lancem (Supply chain management), baza kupaca, segmentiranje partnera, kontakti, analize partnera, prometi, limiti, zabrane, bonitet,...)

ERP Modul Dokumentacija - prikupljanje raznovrsne dokumentacije, skeniranje i pretvorba u elektronički oblik, evidencija dokumentacije, urudžbeni zapisnik, pretraživanje i baratanje dokumentima, povezivanje na korisničke aplikacije,...

ERP Modul Izvješćivanje - analize, statistike, izvještaji, logovi, top liste, exporti podataka, grafikoni, napredno izvješćivanje, poslovna inteligencija,...

Ostali specifični ERP moduli: kooperacija, kontrola kvalitete, strateško planiranje, transporti, kalkuliranje proizvodnje, zadaci i poruke, ...

ERP sustav u hijerarhiji poduzeća

ERP sustav - Prednosti
Ovakvim skupom integriranih računalnih programa poduzeće dobiva :
- povezivanje svih dijelova poduzeća u integriranu cjelinu
- povećanje preglednosti i organiziranosti poduzeća
- egzaktno praćenje i prezentiranje informacija (u stvarnom vremenu)
- povećanje količine korisnih informacija nekoliko stotina puta
- nekoliko stotina pa i tisuća različitih izvještaja o poslovanju 
- osuvremenjivanje poslovnih procesa
- transparentnost poslovanja svih funkcija poduzeća
- smanjenje troškova poslovanja - povećanje efikasnosti i profitabilnosti poduzeća
- unapređenje kvalitete poslovnog sustava

ERP sustav - Karakteristike
- jednostavnost uporabe (intuitivni zasloni na hrvatskom jeziku)
- moderni grafički prikazi (Windows platforme)
- korisničke šifre u sustavu onemogućavaju neovlaštene pristupe
- svakom korisniku se dodjeljuje određena razina ovlasti kojom je određeno koje dijelove sustava može koristiti i koje podatke može vidjeti/mijenjati.
- program se može integrirati s drugim često korištenim programima u poslovanju (MS Word, MS Excel, AutoCAD, različiti programi za crtanje, ...)
- programi podržavaju istovremeni rad neograničenog broja korisnika putem mreže
- automatska pohrana podataka i izrada sigurnosnih kopija
- svaka promjena u programu se pohranjuje zajedno s datumom promjene i identitetom osobe koja je tu promjenu izvršila
- programi se mogu mijenjati i nadograđivati bez ograničenja

Iskoristite mogućnost prezentacije naših rješenja kod nas, u Vašem poduzeću, ili prezentaciju u nekom od poduzeća koja ga već koriste duži niz godina. Dovoljno je da nam se obratite putem telefona ili e-maila i dogovorite prezentaciju, bez ikakvih obaveza i bez ikakvih troškova.

Progledajte naše veće reference
Iskoristite mogućnost besplatne prezentacije
 
After the hair extensions bangs of the air bangs have been created, this straight human hair extensions style is shaped into a more beautiful and moving texture, and because the hair extensions uk are created after the bangs, the clip in hair extensions bangs shape your more exquisite charm!