Cimerman Software logo   Po?etna stranica
Po?etna
 
Reference
Reference
 
Kontakt
Kontakti
 
 
 
 
ERP SUSTAVI
 
 
PROGRAMI ZA PROIZVODNJU
 
 
PROGRAMI ZA KNJIGOVODSTVO
 
 
PROGRAMI ZA TRGOVINU
 
 
PROGRAMI PO MJERI
 
 
REPOZITORIJ GDPR
   
 
 
 Fiskalna kasa
 
Fiskalna kasa

Što je fiskalna kasa ?

Fiskalna kasa je računalni program za fakturiranje u maloprodaji koji je putem interneta povezan sa poreznom upravom. On prilikom izrade računa, prvo šalje račun u poreznu upravu na registraciju, a tek po dobivanju potvrde od porezne uprave, i dobivanju jedinstvenog identifikatora računa(JIR), ispisuje račun na pisač.
Fiskalna blagajna se najčešće realizira kao softverski dodatak klasičnim računalnim programima za prodaju u maloprodaji i veleprodaji, koji je zadužen za komunikaciju sa poreznom upravom.
Izdavanje računa se u aplikacijama i dalje radi na potpuno jednaki način kao i prije, s time da ispis računa "kasni" sekundu ili dvije koliko je potrebno za registraciju računa na poreznoj upravi.
 

Cijena fiskalne kase ? Gdje se može kupiti ?

Svi programi poduzeća Cimerman Software (za prodaju, maloprodaju, veleprodaju, ERP sustavi, itd.) već su opremljeni potrebnim dodacima pa kupnjom naših programa u potpunosti rješavate sve ove probleme. Postojeći klijenti koji već imaju naše proizvode od prije, mogu nadogradnjom, tj. instalacijom nove verzije programa dobiti i funkcionalnosti fiskalne blagajne.
Na upit "fiskalna kasa cijena" možemo Vam odgovoriti: kupnjom našeg novog programa u cijeni dobivate i sve što je potrebno za fiskalizaciju. Ponudu ili cijene za bilo koji naš proizvod možete besplatno zatražiti putem redovnih kontakata. Ako ste negdje u našoj bližoj okolici, Čakovec, Varaždin, Ludbreg, možete doći i do nas.
Znate li da programe možete dobiti i u najam ? I to najam programa koji uključuje sve naše usluge, bez ugovorne obaveze ?

Tko je obveznik fiskalne kase ?

Obveznici su sva poduzeća koja naplaćuju svoje račune gotovinom, karticama ili čekovima. Dakle, ne provodi se samo gotovina (keš) kroz fiskalnu blagajnu, već i svi računi koji se naplaćuju karticama i čekovima. Obveznici su svi pravni oblici u Hrvatskoj, i poduzeća i obrtnici. Obveznici nisu ona poduzeća koja svu naplatu rade isključivo putem žiro-računa.
Izuzete su samo fizičke osobe kojima se dohodak utvrđuje u paušalnom iznosu (ne vode poslovne knjige) te neke specifične djelatnosti prodaje (ulaznice, putničke karte, žetoni, prodaja na tržnici, novine i tisak, pošta, igre na sreću, samouslužni automati, banke, energetika...)

Što se sve šalje na poreznu upravu ?

Na poreznu upravu se šalje svaki račun prije nego se ispisuje na papir, putem internet veze. Račun se ne može ispisati prije nego dobije potvrdu od porezne uprave, jer porezna uprava vraća jedinstveni identifikator računa (JIR) koji program mora ispisati na samom računu. Prema tome, ako se račun ispiše bez JIR-a, on je nevažeći i neispravan, a poduzeće je u prekršaju (osim u slučaju kvara, u roku od 48 h, uz ispis ZIK-a - vidi dolje).
Prilikom slanja računa (fakturiranja) na poreznu upravu, šalju se slijedeći podaci u XML formatu, zaštićeni posebnim certifikatom:
    • OIB poduzeća
    • broj računa (jedinstveni u poduzeću, neovisno o poslovnicama, računalima i blagajnicima)
    • datum, sat i minutu izdavanja računa,
    • OIB prodavača
    • oznaku načina plaćanja (gotovina, kartica, ček, virman, ostalo)
    • zaštitni kod izdavatelja (generira ga računalni program)
    • oznaka naplatnog uređaja (računalna oznaka računala na kojem je napravljen račun)
    • ukupni iznos računa
    • osnovica i iznos PDV-a i PNP-a
    • (napomena: ne šalju se stavke računa, samo ukupni iznosi)

Osim ovih podataka, na samom početku fiskalizacije šalju se podaci o poduzeću, o poslovnicama, radnim mjestima, o radnom vremenu svih poslovnica i slično, a također se svaka promjena ovih podataka (npr. otvaranje nove poslovnice, zatvaranje poslovnice, promjena radnog vremena, i sl.) mora poslati na poreznu putem modula za fiskalizaciju.

Što sve poduzeća moraju osigurati za fiskalnu kasu ?

 • sva poduzeća moraju od sada imati računalni program kojim je moguće ostvariti vezu prema poreznoj upravi i zadovoljiti sve zahtjeve koje mora imati fiskalna kasa,
   
 • poduzeća koja već posjeduju računalni program za maloprodaje, moraju od informatičara zatražiti modul fiskalna blagajna, tj. nadogradnju aplikacije da radi prema novim zahtjevima,
   
 • poduzeća moraju na svim računalima sa programom za maloprodaju osigurati stalnu internet vezu (tipa ADSL),
   
 • od FINA-e moraju ishoditi certifikat za potpisivanje računa. Na FINA-i se na šalteru uzme zahtjev za "Produkcijski aplikativni certifikat" za fiskalizaciju koji se popuni i preda kod njih. Cijena mu je 300 kn za razdoblje od 5 godina i vrijedi jedan za sva računala u poduzeću. Uz zahtjev treba priložiti: rješenje o upisu u sudski registar ili obrtni registar, rješenje o razvrstavanju subjekta prema NKD i matičnom broju, i kopiju osobne iskaznice ovlaštene osobe. Ovo ne mogu odraditi informatičari umjesto Vas. Više detalja o postupku nabave certifikata možete pogledati na stranici www.fina.hr/Default.aspx?sec=1543.
  (napomena: ovaj certifikat nije isti onaj koji koristite za e-račun, elektroničko potpisivanje ili pak za elektroničko bankarstvo, nego specifičan samo za fiskalizaciju)
   
 • nabaviti od porezne uprave (u knjižari), i potvrditi na poreznoj prije upotrebe, knjigu uvezanih računa koja se koristi u slučaju tehničkih poteškoća u slanju podataka
   
 • poduzeće Cimerman Software će od svojih klijenata uvjetovati da imaju i neki medij za pohranu podataka kako bi se svaki račun poslan na poreznu mogao memorirati i na neki vanjski uređaj koji će ostati funkcionalan i nakon kvara računala (dovoljan je npr. memory stick od 4 GB koji košta cca 40 kuna, za svako računalo)
   
 • za funkcioniranje ADSL interneta, certifikata FINA-e i drugih potrebnih komponenti bi Vaše računalo moralo imati minimalno operativni sustav Windows XP.

Što kada ne radi internet veza ili se pokvari računalo ?

Zakonom je predviđena i situacija kada dođe do kvara na internet vezi ili računalu, pa se računi mogu izdavati i bez povezanosti sa poreznom upravom. Pri tome se moraju upisivati u posebnu knjigu uvezanih računa koja se prije korištenja (nakon kupnje) mora ovjeriti na poreznoj upravi.
Međutim, sve takve račune je ipak potrebno upisati u računalo, te poslati na poreznu upravu preko fiskalne kase u roku od 48 sati. Jasno je da je ovo izuzetak i da nije dozvoljeno zlorabiti ovakav "ručni" način izrade računa.
Važno je znati da prema trenutnim odredbama, ako se računalo ili internet veza pokvari u petak navečer, dužni ste popraviti računalo te upisati i poslati sve račune do kraja nedjelje. Kod poduzeća koja imaju samo jedno računalo, dobro bi bilo razmisliti o nekom zamjenskom (rabljenom), ili pak da to dogovorite sa Vašim informatičarima, jer je teško nabaviti novo računalo ili rezervne dijelove u nedjelju. U slučaju neuspjele fiskalizacije (zbog prekida internetske veze), računi se ispisuju samo sa ZKI oznakom, koja sprečava naknadne promjene, a JIR se mora pribaviti od porezne uprave u roku od 48 sati.

Što se sve izmjenilo u načinu rada programa za maloprodaje ?

Načelno programi za maloprodaju rade na identičan način kao što su radili i prije, međutim fiskalna kasa ipak za sobom donosi neka pravila:
• nije moguće naknadno mijenjanje računa koji je već ispisan,
• nije moguće naknadno brisanje računa koji je već ispisan
• dozvoljeno je da se napravi novi račun, tzv. storno račun, koji će imati stavke upisane sa predznakom minus (ali se broj storno računa posebno prati na poreznoj upravi)
• nije dozvoljena izrada računa za prošle dane
• svi računi moraju imati obavezno dodatne oznake na računu (JIR, sat i minutu, oznaku blagajnika, zaštitni kod,...)
• računi se moraju strogo pratiti po djelatnicima koji su ih napravili, pa nije više moguće da svi rade "pod jednom šifrom"
• brojanje računa mora biti takvo da svaka poslovnica i svako računalo u svakoj poslovnici imaju svoj neprekinuti niz brojeva računa (nisu dozvoljene rupe u brojevima)

Na što još treba obratiti pozornost ?

Evo još neke opće napomene:
• obratite pozornost na nove naljepnice i upozorenja koja morate istaknuti u prodajnim prostorima
• obratite pozornost da se slanjem OIB-a blagajnika i podataka o vremenu (sat i minuta) izdavanja računa može lako kontrolirati evidencija radnog vremena (npr. ne može u šihterici pisati da je zaposlenik radio do 16:00, a poslao je račun na poreznu u 16:15, također ako je radno vrijeme kafića do 23:00, na poreznoj će se vidjeti da li ste slali račune i nakon tog vremena).
• obratite pozornost na pisani akt koji morate obavezno imati, i u kojem su popisani djelatnici, blagajne i poslovnice.
• minimalna kazna za nepridržavanje nekih od odredbi je 5 000 kuna, tj. 10 000 kuna, a maksimalna 500 000 kuna.

Dodatne informacije...

Svi klijenti poduzeća Cimerman Software mogu besplatno dobiti više informacija putem uobičajenih kontakata (najbolje putem e-maila info@cimerman.hr).

P.S.: Podsjetnik za one koji koriste fiskalnu kasu već duže vrijeme...

Iz dosadašnjeg iskustva u radu s fiskalnim kasama uočili smo učestalo zanemarivanje ili zaboravljanje nekih osnovnih propisa, te Vam ovom prilikom, u najboljoj namjeri, želimo skrenuti pozornost na najčešće propuste. Za sva dodatna pitanja ili upute oko rješavanja navedenih elemenata, javite nam se bez ustručavanja, putem uobičajenih kontakata, ili pročitajte upute na stranicama porezne uprave (http://www.porezna-uprava.hr/fiskalizacija/fiskalizacija.asp).

1. Sva poduzeća moraju donijeti interni akt kojim se definiraju: popis i oznake poslovnih prostora, popis i oznake operatera na računalima, radno vrijeme svih poslovnica, itd., te isti mora biti dostupan u svim prodajnim mjestima. Akt mora biti ispisan na papiru i potpisan i pečatiran od ovlaštene osobe. Ukoliko to još niste napravili, možemo Vam poslati gotov predložak u formi Word dokumenta. Također, kod svake promjene podataka iz akta treba napisati novi akt.
2. Donijeti interni akt o blagajničkom maksimumu i paziti kada Vam iznos novca u kasi prekorači dozvoljeni maksimum. Također morate jasno imati definirani blagajnički minimum, kao početni novac u blagajni ujutro, u pismenom obliku u samoj kasi. Imali smo više slučajeva pečaćenja poslovnih prostora zbog razlika u iznosu novca u blagajni i iznosu utrška u računalu. Napojnice nemojte ostavljati u kasi.
3. Obavezni ste u poslovnom prostoru, a u pravilu na svakom naplatnom računalu, imati naljepnicu za fiskalizaciju tj. za potrebu izdavanja i uzimanja računa ("Bez računa se ne računa").
4. Molimo Vas da provjerite da li Vam se na svim pisačima kod ispisa računa ispisuje cijeli JIR i cijeli ZKI kod. JIR podatak mora imati 36 znakova zajedno sa crticama. ZKI kod mora imati 32 znaka. Često moramo pogađati kakve pisače, drivere i širine ispisa klijenti imaju, a kada stavljamo program preko Teamviewera ili sličnih programa ne vidimo fizički što izlazi iz Vašeg pisača.
5. Zbog mogućih zamjena demo i pravih certifikata, ili neuspješnih prijava prostora, molimo Vas da provjerite nekoliko Vaših stvarnih računa da li se uspješno zaprimaju na poreznoj upravi. Molimo Vas da odete na stranicu http://www.provjeri-racun.hr te na istoj upišete podatke za nekoliko Vaših računa. U slučaju da Vaši računi nisu prijavljeni, odmah nam se javite.
6. Svaka promjena radnog vremena, kao i zatvaranje određene poslovnice, se obavezno mora ponovno prijaviti na poreznoj upravi putem modula za fiskalizaciju.
7. Prema više dobivenih tumačenja od porezne uprave, izdavanje i fiskalizacija računa izvan radnog vremena nisu dozvoljeni, čak ni za direktore poduzeća. Ako ste prijavili radno vrijeme npr. od 8:00 do 16:00, tada je izdavanje računa u 16:05 prekršaj.
8. Napravljene račune fiskalizirajte u danu u kojem ste ih i kreirali (tj. u datumu koji je naveden na računu). Samo u slučaju tehničkih problema smijete koristiti rok od 48 sati, uz upisivanje računa u knjigu. Ni u kojem slučaju ne fiskalizirajte račune s datumom koji je prošao više od 48 sati jer se "prijavljujete u prekršaj".
9. Nabavite knjigu uvezanih računa, i ovjerite ju na poreznoj upravi.

  Napomena - odricanje od odgovornosti: ovaj tekst je napisan u najboljoj namjeri da olakšamo našim klijentima razumijevanje zakonskih promjena i damo osnovne upute, ali ne možemo odgovarati ako su neki od podataka nenamjerno pogrešno napisati ili interpretirani. Također, u Zakonu postoje i mnoge dodatne opaske i specifičnosti koje ovdje nisu napisane pa Vas molimo da za detalje pogledate u tekst Zakona.
 
 
After the hair extensions bangs of the air bangs have been created, this straight human hair extensions style is shaped into a more beautiful and moving texture, and because the hair extensions uk are created after the bangs, the clip in hair extensions bangs shape your more exquisite charm!