Cimerman Software logo   Po?etna stranica
Po?etna
 
Reference
Reference
 
Kontakt
Kontakti
 
 
 
 
ERP SUSTAVI
 
 
PROGRAMI ZA PROIZVODNJU
 
 
PROGRAMI ZA KNJIGOVODSTVO
 
 
PROGRAMI ZA TRGOVINU
 
 
PROGRAMI PO MJERI
 
 
REPOZITORIJ GDPR
   
 
 
 GDPR Repozitorij
 
Repozitorij GDPR

Što je Repozitorij GDPR?

Repozitorij GDPR hrvatski je računalni program zamišljen kao alat koji će vam olakšati mnoge korake implementacije i daljnjeg rada po pravilima Uredbe. U programu se nalaze jednostavni obrasci, primjeri i predlošci na hrvatskom jeziku čijim popunjavanjem si olakšavate izradu dokumentacije potrebne da se zadovolji Uredba o zaštiti osobnih podataka.

GDPR program hrvatski, upute, primjeri i predlošci

Program Vas vodi kroz korake, te omogućava logično i smisleno promišljanje, odlučivanje i usklađivanje s GDPR-om. Uz software se isporučuju upute i primjeri za potrebnu dokumentaciju. Tako ćete vrlo brzo moći izraditi vlastite dokumente kao što su: privola, akt, zahtjev, ugovor, aneks ugovora, procjena rizika, itd.
Glavni moduli našeg GDPR rješenja su: zbirka osobnih podataka, procesi obrade, procjena rizika, privola, zahtjev ispitanika (na primjer zahtjev za zaborav, zahtjev za brisanje, zahtjev za ispravak,...), ugovori s trećim stranama i zapisnik o incidentu. Kod korištenja, za svaki modul i svako polje koje se popunjava, dostupan vam je primjer ili upute kako se popunjava dokumentacija. Uz kvalitetan program GDPR implementacija je puno lakša.

Mini Paket   Standardni paket
Verzija za mikro poduzeća do 5 zaposlenih.
Ograničenja:
 • do 5 zaposlenih u poduzeću
 • do maksimalno 4 zbirke osobnih podataka
  Za sva ostala poduzeća, s neograničenim brojem zaposlenika i dokumenata.
Ograničenja:
 • nema ograničenja
Cijena: 750 kn + PDV   (jednokratno)   Cijena: 1 950 kn + PDV   (jednokratno)

Što se dobiva u kupljenom paketu?

 • samoinstalacijski računalni program na hrvatskom jeziku 
 • upute za korištenje 
 • primjer i predložak za svaki modul 
 • primjer najčešćih situacija u praksi 

GDPR program - obrasci u programu

Što sadrži program Repozitorij GDPR?

 • Deklaracija poduzeća - Zaštita osobnih podataka, 
 • Akt imenovanja službenika za zaštitu podataka, 
 • Ugovor/Aneks ugovora sa službenikom za zaštitu podataka, 
 • Evidencija - zbirka osobnih podataka, 
 • Evidencija - proces obrade i procjena učinka za ZOP, 
 • Razrada procesa, koraci procesa i GAP analiza, 
 • Smjernice i procedure za obavljanje procesa, 
 • Procjena rizika za zaštitu osobnih podataka 
 • Privola za prikupljanje i obradu podataka 
 • Zahtjev za uvid u podatke ili obradu podataka 
 • Zahtjev za ispravak podataka ispitanika 
 • Zahtjev za zaborav 
 • Zahtjev za brisanje podataka o ispitaniku 
 • Zahtjev za prijenos podataka 
 • Zahtjev za pojedinačno odlučivanje mimo automatiziranog procesa 
 • Prigovor na podatke ili proces obrade 
 • Izrada ugovora s trećim stranama 
 • Zapisnik o incidentima 

Primjer iz programa - Procjena rizika: GDPR primjer procjena rizika hrvatski

Kako instalirati program?

Računalni program se može jednostavno instalirati uz pomoć samoinstalacijske procedure koja se nalazi na ovim stranicama. Dovoljno je skinuti (download) instalacijsku proceduru, pokrenuti ju na vašem računalu, te pratiti uobičajenu proceduru za instalaciju (nekoliko puta next, next, next...). 
Procedura će instalirati na vaše računalo puni program sa svim mogućnostima, ali program nećete moći koristiti bez kupljene licence, tj. prilikom prvog pokretanja programa, program će vas pitati za vaše podatke i za serijski broj koji možete dobiti tek po uplati licence. Također, upute za program, kao i pripadajući primjeri za svaki dokument nije moguće naći na internetu, nego se šalju na mail uz licencu.
Samoinstalacijsku proceduru možete skinuti na ovom linku:

GDPR program instalacija
Skini instalacijsku proceduru za Repozitorij GDPR program v1.02 (1,7 MB)

Kako kupiti program?

Računalni program se može naručiti putem e-mail adrese gdpr@cimermansoftware.hr te putem drugih kontakt informacija poduzeća Cimerman Software. Kod naručivanja, morate nam poslati oznaku (A ili B) odabranog paketa, točan OIB vašeg poduzeća, te točan naziv poduzeća i adresu (zbog izdavanja R1 računa).

Po slanju e-maila s iskazanom željom za kupnju, poslat ćemo vam broj žiroračuna i poziv na broj za uplatu. Po primitku uplate, na vaš e-mail povratno vam šaljemo licencu, te serijski broj koji je vezan uz naziv i OIB vašeg poduzeća. Također ćete na mail primiti upute za korištenje (PDF) i primjer za svaki dokument iz predviđenih modula (PDF). Tada vaša GDPR implementacija može početi.

Predznanje potrebno za program?

Naše rješenje je GDPR hrvatski alat koji vam pomaže da brže dođete do rješenja. Bilo bi dobro da osoba koja ga koristi poznaje barem temeljne pojmove, te osnove usklađivanja sa uredbom. Dostupni predlošci i primjeri na hrvatskom jeziku učinit će da vaša GDPR implementacija bude jednostavna i brza. Za korištenje našeg rješenja dobit ćete upute u PDF formatu i također u PDF formatu primjer za svaki dokument, i biti će vam lako shvatiti kako napraviti ili kako napisati neki dokument da bi vaša GDPR dokumentacija bila cjelovita.

Upute za korištenje programa (web + PDF)

GDPR hrvatski primjeri i upute
GDPR program Repozitorij GDPR - upute za korištenje s primjerima + PDF  
 

Na kakvo računalo se program može instalirati?

Ovaj hrvatski software je napravljen kao Windows desktop aplikacija na hrvatskom jeziku koja se instalira na vaše računalo. Svi podaci i program su na vašem računalu (program nije cloud rješenje, i podaci se nikuda ne šalju izvan vaše mreže). Program na računalu zauzima vrlo malo prostora na disku (cca 10 MB), a potreban je Windows operativni sustav, minimalno Windows XP, ili bilo koji noviji (na primjer Windows 7, Windows 8, Windows 10).

Primjer: Dokument iz programa:
GDPR primjer dokument iz programa

Najčešća pitanja korisnika i odgovori...

GDPR program Repozitorij GDPR - pitanja i odgovori
GDPR program Repozitorij GDPR - najčešća pitanja postojećih korisnika i naši odgovori  
 

Za početnike...

Što je GDPR?

General Data Protection Regulation je Uredba EU o Zaštiti osobnih podataka koja stupa na snagu dana 25.5.2018. godine u svim članicama Europske unije, pa toga nije pošteđena ni Hrvatska. Odnosi se na dokumentiranje načina te same načine rukovanja i upravljanja osobnim podacima, kao i rizicima, a propisuje niz postupaka, akata i pravila.

Na koga se odnosi?

Uredba je obavezna za sva poduzeća, obrtnike, udruge i institucije, od onih s jednim zaposlenim, do onih najvećih, koji u sklopu svog poslovanja prikupljaju i koriste bilo kakvu vrstu osobnih podataka (zaposlenika, klijenta, partnera...), neovisno o količini podataka ili broju dokumenti. Uredba vrijedi za sva europska, pa time i za sva hrvatska poduzeća.

Što je osobni podatak?

Osobnim podacima se smatraju primjerice ime i prezime osobe, adresa, e-mail, telefonski broj, broj tekućeg računa, OIB, fotografije, video snimke, ali i podaci o obrazovanju, stručnoj spremi, plaći, kreditima, računima, zdravlju, itd. Odnosno, osobni podatak je svaki podatak iz kojeg se na izravan ili neizravan način može utvrditi identitet pojedinca.
Također je nebitan format zapisa osobnog podatka primjerice papirnata dokumentacija ili evidencija, aplikacija na računalu, baza podataka, excel evidencija, pdf dokument, slika, video, i svaka druga dokumentacija.

Koji su osnovni dokumenti, obrasci i formulari potrebni za zaštitu osobnih podataka?

 • GDPR Akt imenovanja službenika za zaštitu podataka - velik broj poduzeća mora imenovati jednu osobu koja će biti službenik za zaštitu podataka, i tada poduzeće za to mora imati formalni dokaz da je ista osoba imenovana, najbolje pisani dokument
 • GDPR Zbirka osobnih podataka - svako poduzeće mora imati evidenciju koje osobne podatke koristi, gdje se oni nalaze, u kojem obliku, kako su zaštićeni, tko je odgovoran za njih, itd. GDPR primjeri zbirki bi bili: matična knjiga radnika, evidencija kupaca u programu ili web shopu, lista kandidata za zaposlenje, itd.
 • GDPR Proces obrade i procjena učinka za ZOP - potrebno je imati evidentirane sve procese koji rade s osobnim podacima, dokumentirati zašto se radi pojedini proces, koja je svrha, na temelju čega, tko ga radi, tko je odgovoran, te kako proces utječe na osobno podatke. GDPR primjeri procesa obrade bi bili: obračun plaća, zapošljavanje novih radnika, prodaja na web shopu, itd.
 • Razrada procesa, koraci i GAP analiza - naša aplikacija dodatno omogućava da se procesi formaliziraju kao niz koraka gdje se za svaki korak može evidentirati procjena učinka na zaštitu podataka i upute za izvršenje za proces u cjelini, ali i koraci pojedinačno,
 • Smjernice i procedure za obavljanje procesa - poduzeća su dužna propisati upute ili procedure kako se moraju obavljati procesi koji barataju osobnim podacima te kojih se pravila zaposlenici moraju držati
 • GDPR Procjena rizika za zaštitu osobnih podataka - uredba propisuje da se obavezno za svaki proces koji obrađuje osobne podatke moraju popisati svi mogući rizici, te se svaki od rizika mora dodatno analizirati, rangirati te pripremiti strategije za njegovo ublažavanje, umanjivanje vjerojatnosti ili rješavanje. Poduzeće mora za svaki proces znati u kakvom su odnosu proces i zaštita osobnih podataka. GDPR primjeri rizika: krađa podataka, gubitak podataka zbog kvara računala ili računalnog virusa, ostavljanje dokumenata s osobnim podacima na stolu, bacanje osobnih podataka u koš bez da ste uništili dokument, požar, poplava, itd.
 • GDPR Privola - kada za određene osobne podatke ne postoji zakonska osnova ili legitimni interes, tada morate od osobe imati privolu, na papiru ili bilo kojem drugom obliku, a da možete istu kasnije dokazati
 • Zahtjev za uvid u podatke ili obradu podataka - svaka osoba čije podatke imate pohranjenje ima zakonsko pravo na uvid u te podatke, a poduzeće mora imati propisani obrazac ili način na koji se može ostvariti to pravo, i obavezna je poduzeća da ih upute u ostvarenje prava, cijelo vrijeme i nakon što je osnovna GDPR implementacija završila
 • Zahtjev za ispravak podataka ispitanika - svaka osoba čije podatke obrađujete ima zakonsko pravo na ispravak istih ako smatra da nisu točni, a poduzeće mora imati propisani predložak ili način na koji se može ostvariti to pravo, cijelo vrijeme i nakon što je osnovna GDPR implementacija završila
 • Zahtjev za zaborav - svaka osoba čije podatke obrađujete, a da to nije temeljem zakonski propisanog procesa, ima zakonsko pravo zatražiti da to više ne radite, a poduzeće mora imati propisani obrazac ili način na koji se može ostvariti to pravo, i nakon što je osnovna GDPR implementacija provedena
 • Zahtjev za brisanje podataka o ispitaniku - svaka osoba čije podatke obrađujete, a da to nije temeljem zakonski propisanog procesa, ima zakonsko pravo na brisanje istih, a poduzeće mora imati propisani predložak ili način na koji se može ostvariti to pravo
 • Zahtjev za pojedinačno odlučivanje mimo automatiziranog procesa - svaka osoba čije podatke obrađujete računalnim aplikacijama i automatiziranim algoritmima, ima pravo zatražiti da osobno napravite procjenu ili validaciju, tj. proces, a poduzeće mora imati propisani obrazac ili način na koji se može ostvariti to pravo, i obavezna je poduzeća da ih upute u ostvarenje prava, i nakon inicijalne implementacije (trajno)
 • Prigovor na podatke ili proces obrade - svaka osoba čije podatke obrađujete, ima zakonsko pravo na prigovor bilo kojeg tipa, a poduzeće mora imati propisani predložak ili način na koji se može ostvariti to pravo
 • Izrada ugovora s trećim stranama - ako u obradi vaših osobnih podataka sudjeluje i neka vanjska firma (primjeri : knjigovodstveni servis vam radi plaće, informatička tvrtka vam radi arhiviranje podataka, itd.), sa svakom tom firmom morate imati potpisani ugovor, te u njemu navesti upute i pridržavanje pravila zaštite osobnih podataka,
 • Zapisnik o incidentima - svaki neželjeni događaj (primjeri : krađa podataka, uvid u podatke osobe koja nema pravo na to, gubitak nekog podatka, itd.) mora se evidentirati, a svi ozbiljni incidenti i prijaviti nadležnoj agenciji (Hrvatska AZOP) u roku od 72 sata. U provođenju uredbe za GDPR hrvatska poduzeća mogu kontrolirati i agencije drugih europskih država.

Kazne?

Zaštita osobnih podataka ima mnoge odredbe, a nepoštivanje odredbi povlači drakonske kazne koje sežu do 20 milijuna eura ili 4% godišnjeg prometa poduzeća, univerzalno za sva hrvatska poduzeća i institucije. Uredbu za GDPR hrvatska poduzeća moraju shvatiti ozbiljno.

Rokovi?

Rok za prilagodbu teče od 2016. godine, pa za GDPR hrvatski obveznici dana 25.5.2018. moraju biti usklađeni s Uredbom, u protivnom odmah, istog dana, podliježu mogućnosti kažnjavanja, jer uredba u cijelosti ulazi u hrvatski zakonski okvir. Za GDPR hrvatska poduzeća su izjednačena sa svim europskim, i implementacija je jednaka za hrvatska i sva europska poduzeća.
 

Kako se najlakše uskladiti sa GDPR-om?

Uredba je interpretativna, pa je ostavljeno svakom poduzeću na izbor kako napisati dokument za neko područje ili kako napraviti procedure i usklađenje s uredbom, ili koji alati će se pri tome koristiti, i kako će se implementacija u konačnici realizirati. Uredba ne sadrži nijedan konkretni GDPR primjer ili dokument, niti propisuje alat, već samo načela i pravila koja moraju biti zadovoljena. Program Repozitorij je zato za vas osmislio rješenje i za svako načelo nudi dokument kojim se ono pokriva, uz GDPR primjer (PDF) i upute. Na taj način ćete brzo formalno zadovoljiti administrativne uvjete, ali također dobivate dobar alat za promišljanje o vašim procesima i podacima, tj. kako da i u praksi budete više svjesni i usklađeni sa zaštitom osobnih podataka, te kako bi GDPR implementacija bila potpuna.
Ako samo tražite za vaš GDPR primjer, i još k tome da bude hrvatski primjer, ovo GDPR rješenje je odličan izvor GDPR primjeri.


GDPR program Repozitorij GDPR - pitanja i odgovori
GDPR program Repozitorij - najčešća pitanja naših postojećih korisnika našeg rješenja i naši odgovori
 
After the hair extensions bangs of the air bangs have been created, this straight human hair extensions style is shaped into a more beautiful and moving texture, and because the hair extensions uk are created after the bangs, the clip in hair extensions bangs shape your more exquisite charm!