Cimerman Software logo   Po?etna stranica
Po?etna
 
Reference
Reference
 
Kontakt
Kontakti
 
 
 
 
ERP SUSTAVI
 
 
PROGRAMI ZA PROIZVODNJU
 
 
PROGRAMI ZA KNJIGOVODSTVO
 
 
PROGRAMI ZA TRGOVINU
 
 
PROGRAMI PO MJERI
 
 
REPOZITORIJ GDPR
   
 
 
 Programi za knjigovodstvo
 
Programi za knjigovodstvo
Program za knjigovodstvo je naš najčešći i najstariti proizvod jer je poduzeće Cimerman Software nastalo odvajanjem od knjigovodstvenog servisa Cimerman. Stoga imamo veliko iskustvo za ovakva rješenja, bilo za knjigovodstveni servis, ili za pojedinačne korisnike (za poduzeća ili za obrtnike).
Program za knjigovodstvo se može nadopuniti modulima tipa program za proizvodnju, program za trgovinu ili modulima Erp sustava.
Naš program za knjigovodstvo se odlikuje vrlo jednostavnim sučeljem za rad i vrlo jednostavo snalaženje u programima.
Svi moduli imaju jednake komande preko tipkvnice ili miša, pa čim korisnik savlada rad u jednom od modula, intuitivno može raditi u svim preostalim modulima. Nadalje, programi za knjigovodstvo našeg poduzeća nisu prenatrpani ogromnim brojem pomoćnih polja i funkcija kako bismo uspjeli zadovoljiti što širi krug korisnika.
Naprotiv, naš program za knjigovodstvo ima samo one stvari koje svi trebaju, a za svakog pojedinog korisnika ćemo nadopuniti program onim funkcijama koje su mu stvarno potrebne. Na taj način programi zadržavaju jednostavnost, lakoću korištenja i veliku brzinu izvođenja.

U rješenju program za knjigovodstvo nudimo slijedeće module za financijsko knjigovodstvo (robno knjigovodstvo je u okviru modula skladište) :

 • fakturiranje
 • ponude, predračuni, računi za predujmove
 • terećenja, odobrenja
 • knjiga ulaznih računa
 • knjiga izlaznih računa
 • knjiga primitaka i izdataka
 • uplate, isplate
 • kompenzacije, višestruke kompenzacije
 • obračun PDV-a,
 • salda konti
 • glavna knjiga
 • kartice kupaca i dobavljača
 • oprema i obračun amortizacije
 • sitni inventar
 • kalkulacije
 • virmani, doznake za inozemstvo
 • putni nalozi, terenski nalozi
 • matična knjiga radnika
 • obračun plaća
 • obračun honorara i ugovora o djelu
 • blagajna
 • obračun kamata
 • nadzorna knjiga uvoza, izvoza, reeksporta, usluga
 • evidencija radnog vremena (šihterica)
   
 • posebni paketi za knjigovodstvene servise
  npr. praćenje utroška sati i resursa po komitentima knjigovodstva, obračun komitenta

Iskoristite mogućnost besplatne prezentacije
 
After the hair extensions bangs of the air bangs have been created, this straight human hair extensions style is shaped into a more beautiful and moving texture, and because the hair extensions uk are created after the bangs, the clip in hair extensions bangs shape your more exquisite charm!